Karuselldører kan forbedre bygninger energieffekt

Ca. en tredjedel av energiforbruket i Tyskland brukes i bygninger. Nettopp i denne sektoren fins det et høyt sparepotensiale, som bygningsdriftsansvarlig bør dra nytte av. Dermed kan karuselldører redusere energibehovet for oppvarming og kjøling av et bygg. Dette reduserer energikostnadene og bedrer CO2-regnskapet. I samtalen forklarte vår ekspert Thomas Lehnert, hvor mulighetene til å spare energi ligger, hvilke funksjoner karuselldørene i inngangspartiet har og hvorfor den nye Revo.PRIME fra GEZE ikke bare skårer visuelt men også når det gjelder bærekraft og energieffektivitet.

GEZE karrauselldørekspert Thomas Lehnert.

GEZE karrauselldørekspert Thomas Lehnert. © GEZE GmbH

Energiprisene har aldri vært høyere, forbrukerne må bruke stadig mer penger på strøm og gass. Samtidig har bygningsdriftsansvarlig presset pga. utfordringene med energiomstillingen. Med karuselldører kan man spare energi i inngangspartiet. Hva er akkurat fordelene sammenlignet med andre inngangsløsninger?

Thomas Lehnert: Fordelene med karuselldører er at de hemmer trekk og samtidig mulliggjør en vedvarende strøm av personer. Børstene og dreiebladene er alltid i kontakt med dørens trommelvegger. Slagdøren er dermed “alltid åpen, alltid lukket”. Dermed blir den kalde eller varme trekken ute og den kondisjonerte luften inne. Interne beregninger viser at karuselldører kan redusere energitapet med ca. 40 prosent. Dette reduserer kostnader for operatøren og bedrer inneklimaet i inngangspartiet tydelig, særlig ved høy gjennomgang. Ved skyvedører derimot vil et høyt antall besøkende føre til et permanent energitap gjennom de åpne dørene.

Trekk i inngangen kan ofte være ubehagelig. Men inngangspartiene i bygninger har en viktig funksjon. Hvilken rolle spille karuselldører her?

Thomas Lehnert: Det første kundebehovet er et representativt inngangsparti med maksimal transparens. Dette er et viktig aspekt for innehaver, driftsansvarlig og arkitekter. For inngangspartiet er også bygningens visittkort. Med karuselldører reduseres trekk, støy og smuss betydelig. Dermed får man et inngangsparti med et behagelig inneklima som er tilgjengelig som et fullverdig bruksareal - for eksempel mottaksrom eller foajeer. Denne klare romskilleren mellom inne- og uteområde gjør bruken av karuselldører svært interessant.

Det første kundebehovet er et representativt inngangsparti med maksimal transparens. Her skårer vår nye karuselldør Revo.PRIME med en kranshøyde på kun 75mm og 60mm smale profilsystemer.

Thomas Lehnert, Business Solutions Manager hos GEZE

Med Revo.PRIME introduserer GEZE en ny karuselldør på markedet som ikke bare skårer på utseende men også når det gjelder bærekraft. Hva er nytt ved denne døren?

Thomas Lehnert: Vårt mål var å skape et produkt som gir maksimal visuell frihet og samtidig oppfyller alle ønsker om bærekraft og komfort med ny teknologi. Høydepunktet til Revo.PRIME er den lave kranshøyden på 75 mm. Dette er den laveste kranshøyden for automatiske karuselldører på markedet - ved en maksimal diameter på 3,80 m. Dermed blir det mulig å bruke systemet ved svært trange plassforhold og den filigrane optikken gjør at den passer ideelt inn i bygningsarkitekturen. I tillegg har den et svært høyt dreiemoment på maksimalt 1000 nm. Dette gir mer kraft til å bevege større dører, noe som gir høyere tilgangsbekvemmelighet.

MER OM DEN NYE GEZE REVO.PRIME
Optimalt for større dører og høy gjennomgangskomfort: Den nye Revo.PRIME med lav kranshøyde på kun 75 mm.

Optimalt for større dører og høy gjennomgangskomfort: Den nye Revo.PRIME med lav kranshøyde på kun 75 mm.

Betyr mer kraft også høyere

energiforbruk?

Thomas Lehnert: Tvert i mot. Revo.PRIME 30 prosent mindre strøm enn forgjengeren, TSA 325 NT. Helt konkret trenger den nye likestrømsmotoren uten børste kun 128 Watt. Med denne effekten sparer du også energi.

Kan du forklare litt om den anvendte teknologien?

Thomas Lehnert: Den børsteløse motoren er kanskje kjent for folk fra batteriverktøy og annet profesjonelt verktøy. Vi har brukt denne teknologien for å skape økt tilgangsbekvemmelighet. Disse dørene krever dermed også mindre vedlikehold. Og vi har også tenkt på installatørene og forbedret den elektriske sikkerheten. Fra et definert overføringspunkt i taket har vi nå 42 Volt i stedet for 230 Volt. Alle drivkomponenter er utstyrt med koblinger, noe som gjør montering, idriftsetting og vedlikehold mye enklere. Sagt på en annen måte: Her kan vi virkelig snakke om “Plug&Play”.

Vårt mål var å skape et produkt som gir maksimal visuell frihet og samtidig oppfyller alle ønsker om bærekraft og komfort med ny teknologi.

Thomas Lehnert, Business Solutions Manager hos GEZE

I hvilke konfigureringer vil den være tilgjengelig?

Thomas Lehnert: Revo.PRIME kan produseres i samme konfigurering som hittil. I tillegg til det flotte designet til helglassanlegget har vi variantene Breakout og RC2 i sortimentet. Dørene kan drives manuelt eller helautomatisk. Vi kan selvsagt også ta hensyn til individuelle ønsker fra kunden. Både fargeutvalget og materialene blir produsert slik at de passer til objektet. De kan altså planlegges for alle bygningstyper og fasader.

Stikkord planlegging: Hvordan kan karuselldøren integreres tidlig i bygningsmodellene?

Thomas Lehnert: Det kan også brukes et digitalt planleggingsverktøy for Revo.PRIME. Arkitekter og planleggere har tilsvarende BIM-modeller tilgjengelig til markedsføring. Ved BIM modelleres, kombineres og innlemmes alle byggedata digitalt For ytterligere detaljplanlegging støtter vi våre kunder digitalt og personlig på stedet med et bredt nett av eksperter og objektrådgivere.

Tusen takk for praten herr Lehnert!

 

Tips fra karuselldør-proffen

Dette må du være generelt oppmerksom på når du monterer karuselldører (KDT):

  • Fastlegg plasseringen av karuselldør, altså spørsmål som: Er døren riktig plassert i bygningens gangvei? Skal dørene dreies inn i fasaden? Hadde det kanskje vært bedre å flytte dørene lengre inn i bygningen?
  • Koordiner tidlig med andre av karuselldørens grensesnitt til bygningen- og finn ut hvem som er ansvarlig for hva, f.eks. fasadetilkoblinger, bygningens forbindelse /tilkobling til taket, osv.
  • Avklar forberedelsen av ledningene, dvs. hvordan er kablene ført til karruselldøren og hvor er programbryteren plassert til døren.

Dette må du være obs. på for å spare energi ved planlegging og drift.

  • Tilpass diameteren og gjennomgangshøyden til tiltenkt bruk av karuselldøren.
  • Påse at karuselldøren er riktig innstilt, dvs. dørene stopper umiddelbart etter gjennomgang (ingen lang etterløpstid)
  • Bruk nattlukking på karuselldøren (om natten, i helger osv.)
  • Rengjør karuselldørens gulvmatte regelmessig
  • Vi anbefaler selvsagt regelmessig vedlikehold av karuselldøren