For en levedyktig fremtid: Bærekraft er en sak som ligger oss nært på hjertet

Vi ser på bærekraft som en grunnleggende verdi og sosial forpliktelse – ikke som et strategisk tiltak: for miljøet vårt, våre ansatte, kunder og for selskapet vårt. Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance, rapporterer om bærekraftsaktiviteter GEZE driver med.

Skape fremtidsutsikter

Det er ikke nok for oss bare å overholde lovbestemmelsene. Vi ønsker å oppnå mer: Vi ønsker å gi ansatte og kunder et positivt perspektiv og sikre en felles fremtid.  

Hvis vi klarer å etablere bærekraft hos GEZE som en del av vår atferd og bedriftskultur, vil det være en stor fordel: Dette gjør prosessene og produktene våre mer miljøvennlige. 

Ansvarlig, bærekraftig handling vil være en døråpner for oss for å tilby et positivt syn for ansatte og kunder og for å sikre vår felles fremtid.

Sandra Alber, Chief Officer Legal & Finance i GEZE

Våre aktiviteter og fokuspunkter for miljøbevisst handling 

Vår bærekraftsstyring er basert på tre pilarer:  

1. Regionalt ansvar i det verdensomspennende nettverket 

2. Klima og miljø 

3. Bærekraft gjennom produktets livssyklus 

En viktig komponent er ansvarlig bruk av naturressurser. Vi har lenge vært oppmerksomme på aspekter som energieffektivitet i produksjonsprosessene våre. For eksempel bruker GEZE kun grønn strøm på sine anlegg i Tyskland. Vi ønsker også i økende grad å implementere dette i produktene våre og gjennom hele deres livssyklus.  

Grønne tak er en vesentlig del av klimavernet: plantene absorberer CO2 og bidrar til å rense luften.

Grønne tak er en vesentlig del av klimavernet: plantene absorberer CO2 og bidrar til å rense luften. © Jürgen Biniasch / GEZE GmbH

CO2-balanse som grunnlag for bærekraftsstyring   

Hvor genereres klimagassutslippene ved GEZE og hvor høye er de? En CO2-balanse basert på GHG-protokollen (Greenhouse Gas Protocol) ble utarbeidet for GEZE Leonberg. Denne klimagassprotokollen er en global standard og spesifiserer metoder for å bestemme klimagassutslippene som forårsakes. Med disse dataene kan vi utforme bærekraftsstyringen vår på en mer målrettet måte og ytterligere redusere vårt karbonfotavtrykk. 

Slik måler vi vårt bidrag til klimaendringer 

På den ene siden fastsette karbonfotavtrykket vårt CO2-utslippene generert ved GEZE selv – for eksempel gjennom interne forbrenningsprosesser, eller gjennom GEZE-bilparken (Scope 1-utslipp). På den andre siden ble de indirekte utslippene fastsatt, som strøm, vanndamp eller fjernvarme (Scope 2-utslipp). De er generert og "kjøpt" utenfor selskapet vårt, men brukt hos GEZE. 

GEZE går ett skritt videre

Vi måler alle utslipp som skjer langs verdikjeden vår, for eksempel offisielle reiser og forretningsreiser av ansatte.

Vi måler alle utslipp som skjer langs verdikjeden vår, for eksempel offisielle reiser og forretningsreiser av ansatte. © Getty Images

Det er viktig for oss at produktbruk og sluttbehandling av solgte produkter blir mer bærekraftig. Derfor måler vi frivillig alle utslipp som skjer langs verdikjeden vår. Disse Scope 3-utslippene er for eksempel offisielle- og forretningsreiser av ansatte. Dette inkluderer også utslipp som ligger utenfor GEZEs innflytelsessfære, som transport, bruk og resirkulering av GEZE-produkter. Dette gjør det mer utfordrende å redusere utslipp, men disse dataene gir oss mulighet til å utvikle fremtidsrettede tiltak med sikte på å kunne redusere disse utslippene på sikt.  

 

Det vi allerede har oppnådd 

GEZE bruker kun grønn strøm på alle lokasjoner i Tyskland. I tillegg går et effektivt kraftvarmeverk på naturgass i Leonberg. Som et resultat oppnås lave scope 1 og 2 utslipp (2,81 t CO2e) per ansatt. 

I tillegg kompenserer GEZE for naturgassen som brukes til kraftvarmeverket og drivstoffet til firmabiler.  

 

Hva annet ønsker vi å oppnå? 

Selv om GEZE allerede er aktiv i alle kriterier for klimavennlig forvaltning: CO2-utslippene skal gjøres enda mer transparente for å kunne redusere dem ytterligere. Av denne grunn utvides for eksempel CO2-balansen til alle datterselskaper med fokus på produksjonsstedene. Det planlegges også individuelle tiltak for å forbedre det økologiske fotavtrykket i leverandørkjeden og i bruken av produktene.