Intelligente fasader

Med en intelligent fasade luftes bygningen din ut på en smart måte. Med løsninger som er knyttet sammen i nett, har du alltid godt romklima, øker brukskomforten og sparer energi. En fasade i en smart building er "intelligent". Nødvendige funksjoner og driftstilstander oppnås med styring og interaksjon med drivenheter, sensorer og sikkerhetsteknologi. For dialogen mellom vindusluftesystemer - også i glassfasader, sørger grensesnittmodulene for kommunikasjonsstandardene BACnet og KNX.