Beslagsystemer

Sett tunge og store vinduer i vippestilling med smarte beslag og lite kraft. Vindusbeslagene oppfyller høye krav til robusthet og stabilitet. Samtidig oppfyller et beslag som F 1200 alle krav du har til eksklusiv boligkomfort. Den komfortable betjeningen omfatter luftestilling med variabel justering - fra lufting med spalte til full åpning, sikker låsing og sikring mot feilbetjening.