E 212 230 V

Innstillingsenhet E 212 R1 230 V * Innstillingsenhet for idriftsetting av 230 V drivenheter

Synkroniseringsenhet E 212 R1 Synkroniseringsenhet E 212 R1
  • Med omkobler til åpning og lukking av tilkoblet drivenhet
Kontakt oss

Bruksområder

  • Til idriftsetting av 230 V drivenheter E 212 R1 og E 170

Varianter og tilbehør

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00