Sensortast

Det er nok å berøre bryteren lett for å åpne den automatiske slagdøren. Takket være LED-belysning kan man også se bryteren godt under dårlige lysforhold. Et optisk signal viser at sensoren er aktivert. Kapasitive berøringssensorer som disse bryterne også kalles, oppfyller de høyeste krav om barrièrefrihet og hygiene. Ingen ledige hender? Da er vår svært robuste LED- gulvsensor første valg.