Bryter

Å gripe inn i en nødsituasjon! Sikkerhetsbrytere er en viktige komponenter i et automatisk slagdørsystem. Ved behov kan de slå av nettspenningen og åpne den automatiske døren. Ved hold-åpen-systemer trenger du manuell bryter med linjeovervåking til å løse ut hold-åpen-systemet manuelt. Utskiftbar påskrift merker bryterens funksjon. De er beskyttet mot misbruk med glass eller deksel.