2-fløyede systemer

Powerturn F-IS/TS * Halvautomatisert system med slagdørsautomatikk på aktivt dørblad og lukker på passivt blad for brann- og røykbeskyttelsesdører

Powerturn F-IS/TS
 • Smart swingfunksjon for enkel manuell åpning av døren
 • Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 4-7
 • Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
 • Mekanisk endeslag ved drift uten strøm og elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling ved normal drift
 • Mekaniske og elektrisk koordinator holder gangfløyen i venteposisjon til skåtefløyen er lukket
 • Lavenergifunksjon åpner og lukker døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
Vis mer
 • Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
 • Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
 • Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
 • Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
 • Servo-funksjon for motorstøttet manuell åpning av døren
 • Valgfritt trådløs-kretskort for trådløs styring med radiosender
 • Det kan kobles til en brann- og røykmelder som gir signal til å lukke døren i tilfelle brann
 • Fri parameterinnstilling av inn- og utganger for forskjellige funksjoner
 • Kan kobles til og kan integreres med åpen standard (BACnet) i bygningsautomatiseringen
Kontakt oss

Halvautomatisert system med slagdørsautomatikk på aktivt dørblad og lukker på passivt blad for brann- og røykbeskyttelsesdører

Bruksområder

 • Brann- og røykbeskyttelsesdør
 • To-fløyede høyre- og venstre-slagdører
 • Slagdører inntil 3200 båndavstand med arm-montering
 • Slagdører inntil 2800 mm båndavstand med glideskinne-montasje
 • Min. båndavstand 1415 mm, min. bredde på passivt blad 615 mm (avhengig av monteringstype)
 • Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
 • Symmetrisk og asymmetrisk dørdeling mulig
 • Karmmontasje på hengsel- og karmside
 • Hold-åpen-system med integrert låsing- vær obs. på landsspesifikke krav.

Produktspesifikasjoner

Powerturn F-IS/TS
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet 600 kg
Min. bredde passivt blad 470 mm
Passivt blad bredde maks. 1400 mm
Aktivt dørblad min. 800 mm
Aktivt dørblad bredde maks. 1600 mm
Karmdybde (maks.) 160 mm
Åpningsvinkel (maks.) 136 °
venstre hengslet dør Ja
høyre hengslet dør Ja
Karmmontasje karmside med standard arm Ja
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne Ja
Mekanisk endeslag Ja
Elektrisk endeslag Ja
Mekanisk koordinator Ja
Nettfrakobling Hovedbryter i motorenhet
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC) 1.2 A
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Driftsart Automatikk, Av, Alltid åpen, Stengetid, Natt
Funksjon automatikk Ja
Funksjon Low Energy Ja
Funksjon Smart swing Ja
Funksjon Servo Ja
Hinderregistrering Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go justerbar
Betjening Programbryter DPS, Programbryteren er integrert i motoren, Programbryter MPS
Standard samsvar DIN 18650, EN 16005
Egnethet som branndør Ja

Varianter og tilbehør

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00