Eksterne brann- og røykmeldere

Når det blir alvor er slagdøren din sikker med en ekstern brann- og røykmelder. Hvis det oppstår røyk, avbryter den strømforsyningen til hold-åpen-systemet og døren lukkes. Med teleskopfunksjon kan den også brukes sikkert i en ugunstig fallsituasjon – for eksempel der det er for lite plass i kammeret for røyk. Den eksterne brann- og røykmelderen er godkjent for alle GEZE hold-åpen-enheter.