Radarbevegelsesdetektor

Enten den automatiske slagdøren er i ute- eller inneområdet vil radarbevegelsessensoren registrere alt som beveger seg innen for et tydelig avgrenset radarfelt. Takket være integrert registrering av personers bevegelsesretning avgjør de om døren skal åpnes eller ikke. Dermed åpner døren ikke i det hele tatt ved tverrgående trafikk, og sparer dermed energi. Berøringsfri nærhetsbryter aktiverer døråpnerautomatikken målrettet og hygienisk i håndhøyde.