GEZE Powerturn

Powerturn * Elektromekanisk døråpner for en-fløyede dører inntil 600 kg

Powerturn
 • Smart swingfunksjon for enkel manuell åpning av døren
 • Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 4-7
 • Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
 • Mekanisk endeslag ved drift uten strøm og elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket stilling ved normal drift
 • Lavenergifunksjon åpner og lukker døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
 • Servo-funksjon for motorstøttet manuell åpning av døren
Vis mer
 • Vindfang-funksjon regulerer åpning og lukking av to påfølgende dører (sluse)
 • Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
 • Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
 • Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
 • Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
 • Valgfritt trådløs-kretskort for trådløs styring med radiosender
Kontakt oss

Elektromekanisk døråpner for en-fløyede dører inntil 600 kg

Bruksområder

 • Høyre og venstre slagdører med én fløy
 • Slagdører inntil 1600 mm dørbladbredde eller 600 kg vekt
 • Min. bredde på dørblad 800 mm
 • Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
 • Dørbladmontasje og karmmontasje

Produktspesifikasjoner

Powerturn
Høyde 70 mm
Bredde 720 mm
Dybde 130 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet 600 kg
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet, arm 1600 mm - 3200 mm
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet, glideskinne 1600 mm - 3200 mm
Dørbladbredde (min - maks.) 800 mm - 1600 mm
Karmdybde (maks.) 560 mm
Type drivenhet Elektromekanisk
Åpningsvinkel (maks.) 136 °
Fjærforstramming EN4 - EN7
Z-variant (trekk) Nei
Z-variant (trykk) Nei
venstre hengslet dør Ja
høyre hengslet dør Ja
Integrert installasjon i dørblad Nei
Montering i karm Nei
Karmmontasje karmside med standard arm Ja
Karmmontasje karmside med rulleskinne Ja
Karmmontasje karmside med glideskinne Nei
Karmmontasje hengselside med glideskinne Nei
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne Ja
Karmmontasje karmside med glideskinne på helglassdører Nei
Karmmontasje karmside med glideskinne på helglassdører Nei
Dørbladmontasje karmside med glideskinne Nei
Dørbladmontasje karmside med rulleskinne Ja
Dørbladmontasje hengselside med glideskinne Nei
Dørbladmontasje hengselside med rulleskinne Ja
Dørbladmontering hengselside med standard arm Ja
Mekanisk endeslag Ja
Elektrisk endeslag Ja
Elektrisk lukkesekvensregulering Ja
Mekanisk koordinator Ja
Nettfrakobling Hovedbryter i motorenhet
Signaloverføringsforsinkelse (maks.) 10 s
Driftsspenning 230 V
Nominell effekt 200 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC) 1200 mA
Driftstemperatur -15 °C - 50 °C
Beskyttelsesklasse IP30
Driftsart Automatikk, Natt, Alltid åpen, Stengetid, Av
Funksjonstype Helautomatisk
Funksjon automatikk Ja
Funksjon Low Energy Ja
Funksjon Smart swing Ja
Funksjon Servo Ja
Funksjon Taster Ja
Funksjon Invers (åpning med fjær) Nei
Vindfangfunksjon Ja
Hinderregistrering Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go justerbar
Betjening GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS
Parameterinnstilling GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS
Godkjenninger DIN 18650, EN 16005
Egnethet som branndør Nei
Integrert røykutløserbryter Nei
Bruk på røyk- og branndører (F-variant) Nei

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00