TSA 355 Manuell

Høy passasjefrekvens, en representativ bygningsinngang, et tre- eller fire-fløyet dørsystem – det er her det manuelle karuselldørsystemet TSA 355 Manuell kan vise sine sterke sider fullt ut. Diameter, gjennomgangshøyde og overflater kan velges individuelt avhengig av dine krav. Det er mange utstyrsalternativer tilgjengelig, vi gir gjerne veiledning.