TSA 395 Multi

Automatisk karuselldør pluss integrert skyvedør – det automatiske karuselldørsystemet TSA 395 Multi er ansvarlig for dette dørarrangementet og mestrer utfordringen med glans. Enten som to-fløyet karuselldør eller som skyvedør, med TSA 395 Multi kan du bruke ditt multifunksjonelle dørsystem etter behov. Også her har den robuste drivteknologien til det automatiske karuselldørsystemet vist seg igjen – se selv.