TSA 325 NT

Karuselldørene til TSA 325 NT-serien utmerker seg gjennom den høye variasjonsgraden. Vi kan realisere individuelle, objektrelaterte løsninger med fritt valgbare diametere fra 1800 til 3600 mm. Imponerende helglass-karuselldører med trommelvegger, dørblader og tak i glass. Hastigheten til din automatikkdør kan, under påvirkning av alle sikkerhetstekniske parametere, tilpasses til gjennomgangstrafikken. Sensorer og styreelementer støtter sikker passering av døren.