Radarbevegelsesdetektor

Enten det dreier seg om automatiske karruselldører ute og innendørs, registrerer radarbevegelsessensoren alt som beveger seg i det klart definerte radarfeltet. Takket være integrert registrering av personers bevegelsesretning avgjør de om døren skal åpnes eller ikke. Dermed åpner døren ikke i det hele tatt ved tverrgående trafikk, og sparer dermed energi.