Betjeningselementer

Låse sikkert - og likevel kunne åpne i nødstilfelle. Sist men ikke minst må rømningsdøråpneren og lignende kunne betjenes pålitelig, og dette sørger paletten av betjeningselementer for. Dersom bygningen din har flere rømningsdører, styrer og administerer du dem med for eksempel GEZE tavleenhet TE 220. Det fortsetter på smart vis med GEZE Cockpit, vårt sentrale driftskontrollanlegg som forbinder dør- og vindusteknikk - og øker sikkerheten enda mer.