Elektrisk sluttstykke for branndører (FT-serie)

I tilfelle brann må du selvfølgelig ta ekstra forholdsregler for å overholde sikkerheten. Men dette skal ikke bety at det ikke er mulig å åpne og lukke dørene komfortabelt. I GEZEs produkttilbud finner du passende branndørsluttstykker til dine brann- og røykbeskyttelsesdører, som overholder de økte sikkerhetskravene. Dermed har du sikret deg hvis det skulle være fare på ferde og du kan slappe av med god samvittighet.