GEZE Logo

Generell informasjon om logoen:

GEZE  og                                  er  internasjonalt beskyttede varemerker som tilhører GEZE GmbH, Leonberg.

 

Bruken av alle type GEZE varemerker er kun tillatt etter skriftlig tillatelse av GEZE GmbH. Vennligst send din forespørsel via e-post til marketing-services.despamfilter@gezespamfilter.com