Strategi

Som tradisjonsforetak fokuserer vi på langsiktig lønnsomhet, heller enn kortsiktig  gevinst. Samtidig er det et uttalt mål å opparbeide varige og tillitsfulle forhold til kunder og partnere. Vi skal være en premium partner - en som kjenner markedet og tilbyr beste kvalitet og et omfattende sortiment av produkter og tjenester.