Familieforetak

Vi har satt oss klare mål. De grunnleggende tankene om hvordan vi skal agere i forretninger, i miljøet og i samfunnet har vi formulert i en egen filosofi. Som familieforetak med over 150 års historie, er det viktig for oss at vi beholder Tyskland som hovedbase. Samtidig har vi bygget opp et sterkt internasjonalt nettverk og arbeider permanent med å utvikle den globale aktiviteten. Som familieforetak er strategien vår entydig: Vi skal stå for økonomisk vidsyn og vekst av egen kraft. I forholdet til kunder og partnere legger vi vekt på varige relasjoner med et omfattende produkt- og servicetilbud.