GEZE - SecuLogic emergency route system, Stiftskirche, Stuttgart
GEZE SecuLogic RWS

Gammel perle ble renovert

I fire år ble stiftkirken i Stuttgart renovert for nesten 14 millioner euro. ”Gamle og nye kunstverk danner gjen en helhet”, uttalte arkitekt Bernhard Hisrche fra Hamburg om det imponerende prosjektet.

Med tre vesentlige elementer preget han det nye utseende til stiftkirken: et nytt tak, plassering av alteret midt i kirken og et nytt orgel. Ved renoveringen av kirken var det viktig at båndene til fortiden skulle forbli synlige. ”Det må kun legges til elementer fra vår tid, og ombyggingen etter krigen, som forteller om ødeleggelsene, må fortsatt være synlige,” sa Hirche. Det nye kirkeinteriøret formidler en følelse av åpenhet og letthet: Det gamle, velvede taket ble erstattet med en fin takkonstruksjon i stål og glass. Nye glassvinduer og en ståltrapp med glasstrinn til galleriet danner sammen med de eksisterende byggeelementene en enhet av vidt forskjellige materialer og kan dermed ses som en videreførelse av den over 1000 år gamle bygningshistorien.

Med hensyn til sikkerhetskrav og designstandarder ble fluktveien montert med GEZE SecuLogic redningsveisystem og forskjellige svingdørdrivere fra serien TSA 160. Den automatiske vinduåpningen i det indre kirkerommet overtas av den nesten lydløse kjededriveren E640.