Sikre flukt- og redningsveier

GEZE SecuLogic rømningsveisystem 

Rømningsveiene er en uunnværlig del av bygningssikkerhet, person- og brannbeskyttelse. Det er ikke uten grunn at det finnes strenge juridiske krav for sikkerhetsteknologi i bygninger.

GEZE SecuLogic rømningsveisystem forener moderne BUS-teknologi med kompakt konstruksjon. De enkelte komponentenes kommunikasjon skjer gjennom CAN-bus-teknologi. Den gjør det mulig å forbinde flere systemkomponenter med hverandre og overføre store datamengder raskt med minimal kabling.

Ved nettutfall sikrer en avbruddsfri spenningsforsyning (UPS) driften. Kombinasjonen med automatiske slagdøråpnere eller et RWA forsyningsluftsystem sikrer også at bevegelseshemmede eller svake personer raskt kan flykte i tilfelle brann.

Dørsentralene sikrer og overvåker åpne- og lukkeprosessene i alle rømningsdørerrømningsdører. 

Systemløsningene er rømningsveikonsepter for individuelle anvendelser.