Diskret lukker

Gulvdørlukker
Gulvdørlukkere sørger for komfort for alle vanlige pendel- og anslagsdører. Den diskrete, mangesidige og usynlige funksjonaliteten gjør de velegnet for høye glassdører i elegante salgslokaler, som halldører eller i innganger. Spesielt egnet for dører uten ramme eller dører som kun tillater bruk av gulvdørlukkere, f.eks. rundbuede eller helglassdører, altså overalt der hvor man ønsker et diskret design.