Sikkerhet fremfor alt - Pålitelige løsninger for dørholdefunksjoner på brann- og røykbeskyttelsesdører

GEZE dørholdeanlegg og -anordninger

Brann oppstår ofte raskt og ubemerket. For å forhindre at dødelige røykgasser sprer seg må dørene mellom brannområdene lukkes raskt og sikkert.

Bruken av bygninger forutsetter blant annet at dørene blir stående åpne for en kort periode (f.eks. ved varetransport o.l.). For at branndøren (røykbeskyttelsesdøren) skal kunne holdes åpnes, kreves det et elektromagnetisk dørhold.

GEZE tilbyr en hel serie av dørholdeanlegg, som er utviklet spesielt som brannbeskyttelse.

I  tillegg har vi et mangfold av dørholdeanordninger for utenpåliggende og integrerte dørlukkere, gulvdørlukkere og også  slagdørautomater. Disse kan integreres individuelt og i henhold til dine krav i bygningskonseptet og skaper sammen med en røykdetektorsentral (RSZ6) et anlegg for dørhold.