GEZE Insights

GEZE-nettverk på alle nivåer

Gerald Haas har vært administrerende direktør for forskning og utvikling i GEZE siden 2017. I et intervju diskuterer han hva som gjør et GEZE-produkt unikt, sin oppfatning av nettverksbygging, og hvordan virksomheten fremmer sin digitaliseringsstrategi og den kontinuerlige utviklingen av GEZE Cockpit.

Haas, du har vært ansvarlig for utviklingsavdelingen i GEZE i nesten tre år nå. Hvordan har markedet utviklet seg i løpet av denne tiden?

Generelt: Dører, vinduer og bygninger blir mer og mer komplekse. Og kravene til alle dører og vinduer har økt enormt. I disse dager må dører og vinduer planlegges og konstrueres på en multifunksjonell måte: tilgjengelighet, brannvern, rømnings- og redningsveier, røykavtrekk og til og med naturlig lufting er bare noen få av nøkkelordene som illustrerer denne kompleksiteten. I tillegg til konstruksjonskrav, er det også kundekrav til lydbeskyttelse, komfort og design. Det er imidlertid klart at aspektet bygningssikkerhet alltid må ha høyeste prioritet. Oppgaven vår er å garantere denne sikkerheten, samtidig som vi tar hensyn til konfigurasjoner og krav som kan være motstridende.

Og hvordan gjør du det?

Metoden vår handler om å bringe systemene sammen. For oss handler det om å gjøre bygninger til «smarte bygninger», særlig store bygninger, fordi den komplekse tilkoblingsevnen til de forskjellige produktgruppene trenger intelligent styring. Det handler derfor om å integrere fleksible, effektive, brukervennlige og individuelt tilpassede løsninger i ett høyere sentralt driftskontrollanlegg (BMS). I dette tilfellet er muligheten til å ettermontere løsninger veldig viktig, ettersom ikke alle bygninger er bygd nylig. Vi må for eksempel bringe brannvarslingsanlegg, innbruddsvarslingsanlegg, adgangskontrollsystemer og dørstyreenheter sammen i ett enkelt system – noe som innebærer bruk av et intelligent nettverk. GEZE legger derfor vekt på åpne standarder som KNX eller BACnet. Vi mener at bare en fullstendig nettverkstilkoblet bygning i dag oppfyller alle krav til driftsansvarlig og bruker.

Hva betyr dette for deg som leder for utvikling?

Det er ikke lenger nok bare å lage d e t  e n e fantastiske produktet som oppfyller en bestemt etterspørsel 100 %. Nei, vi må tenke tidlig på hvordan folk bruker dører og vinduer i hele bygningen. Fordi vi utvikler fra brukerens perspektiv. Dette betyr: Teknisk empatisk og digitalt fremtidsrettet.

Alt dette med det formål å gjøre våre originale produkter lettere å oppleve og bruke, ved hjelp av digitale produkter og tjenester. For større sikkerhet, effektivitet og bekvemmelighet.

Gerald Haas, administrerende direktør for forskning og utvikling i GEZE

Hvordan kan disse typene nettverkstilkobling implementeres i praksis?

Våre automatiske dører og vindusmotorer og rømningsveier har bussgrensesnitt og gir en stor mengde data. For andre produkter tilbyr vi universelle grensesnittmoduler. GEZE Cockpit utgjør knutepunktet for nettverksløsningene våre. GEZE-produkter kan kobles til den på forskjellige måter. Kontrollen kan brukes med GEZEs egne programvareapper, men kan også integreres i andre bygningsdriftsystemer. I den forbindelse arbeider vi med åpne kommunikasjonsstandarder for å sikre omgripende integrering og samspill i bygningen. Alt dette med det formål å gjøre våre originale produkter lettere å oppleve og bruke, ved hjelp av digitale produkter og tjenester. For større sikkerhet, effektivitet og komfort.

Angående trender: Hva gjør GEZE for å utvikle denne trenden ytterligere?

Jeg er veldig forsiktig med å bruke ordet «trend», ettersom vi produserer langvarige kapitalvarer. Ikke forbruksvarer. Vi gir støtte til bygninger gjennom hele deres livssyklus. Derfor benytter vi også systematisk åpne kommunikasjonsstandarder, som fremmes av markedet på grunn av den lange holdbarheten til produktene våre. Maskinvarekomponenter i bygninger må fungere i flere tiår. Derfor gjelder det andre regler her: Vi må forsikre oss om at trenden blir en standard. Dette betyr at hvis vi utvikler et produkt, gjør vi det med stor omhu.

Hva innebærer dette for GEZE Cockpit?

Vi modulerer programvaren vår enda mer, slik at vi kan tilfredsstille kundenes ønsker individuelt. GEZE Cockpit er bare det første trinnet i den forbindelse. Vi er i ferd med å utvikle et slags byggesteinsystem i programvaren. For med hvert nye prosjekt der vi bruker GEZE Cockpit, blir vi kjent med forskjellige scenekontroller og moduser. Det er viktig at vi ikke mister målet vårt av syne – og det betyr: Hvordan kan produktene og tjenestene våre bidra til å utvikle leveverdige bygninger som er tilpasset kundenes behov?

Takk for samtalen, Haas!