Boxer 2-fløyet dør

For at to-fløyede dører skal lukke sikkert, kreves det en integrert dørlukker med koordinator. Det garanterer at det aktive dørbladet alltid lukkes etter det passive bladet. Dette sikrer at branndøren er ordentlig lukket. Med Boxer-løsningene tilbyr GEZE samtidig en løsning for to-fløyede slagdører som kan settes nesten usynlig inn i slagdører og justeres individuelt.