Powerturn F

Powerturn F * Elektromekanisk døråpner for en-fløyede røyk- og branndører

Powerturn F
 • Smart swingfunksjon for enkel manuell åpning av døren
 • Variabelt justerbar lukkestyrke på EN 4-7
 • Åpne- og lukkehastigheten kan tilpasses individuelt
 • Mekanisk endeslag ved drift uten strøm og elektrisk endeslag som akselererer døren rett før lukket posisjon ved normal drift
 • Lavenergifunksjon åpner og lukker døren med redusert hastighet og oppfyller dermed også de strengeste sikkerhetskravene
 • Vindfang-funksjon regulerer åpning og lukking av to påfølgende dører (sluse)
Vis mer
 • Hindringsdeteksjonen stanser åpne- eller lukkeforløpet hvis den støter på et hinder
 • Hinderreversering registrerer et hinder og går tilbake til åpningsposisjon
 • Push & Go-funksjon utløser drivautomatikken etter et lett trykk på dørbladet
 • Drivenheten kan brukes med glideskinne eller standard arm
 • Servo-funksjon for motorstøttet manuell åpning av døren
 • Valgfritt trådløst kretskort for trådløs styring med radiosender
Kontakt oss

Bruksområder

 • Brann- og røykbeskyttelsesdør
 • Høyre og venstre slagdører med én fløy
 • Slagdører inntil 1600 mm dørbladbredde eller 600 kg vekt
 • Min. bredde på dørblad 800 mm
 • Innvendige dører og ytterdører med høy gjennomgangsfrekvens
 • Dørbladmontasje og karmmontasje

Produktspesifikasjoner

Powerturn F
Høyde 70 mm
Bredde 720 mm
Dybde 130 mm
Dørbladvekt (maks) 1-fløyet 600 kg
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet, arm 1600 mm - 3200 mm
Hengselmål (min.-maks.) 2-fløyet, glideskinne 1600 mm - 2800 mm
Dørbladbredde (min - maks.) 800 mm - 1600 mm
Karmdybde (maks.) 300 mm
Type drivenhet Elektromekanisk
Åpningsvinkel (maks.) 136 °
Fjærforstramming EN4 - EN7
venstre hengslet dør Ja
høyre hengslet dør Ja
Karmmontasje karmside med standard arm Ja
Karmmontasje karmside med rulleskinne Ja
Karmmontasje på hengselsiden med glideskinne Ja
Dørbladmontasje karmside med rulleskinne Ja
Dørbladmontasje hengselside med rulleskinne Ja
Dørbladmontering hengselside med standard arm Ja
Mekanisk endeslag Ja
Elektrisk endeslag Ja
Elektrisk lukkesekvensregulering Ja
Mekanisk koordinator Ja
Nettfrakobling Hovedbryter i motorenhet
Signaloverføringsforsinkelse (maks.) 10 s
Driftsspenning 230 V
Nominell effekt 200 W
Strømtilførsel til eksterne forbrukere (24 V DC) 1200 mA
Driftstemperatur -15 - 50 °C
Beskyttelsesklasse IP30
Driftsart Automatikk, Natt, Alltid åpen, Stengetid, Av
Funksjonstype Helautomatisk
Funksjon automatikk Ja
Funksjon Low Energy Ja
Funksjon Smart swing Ja
Funksjon Taster Ja
Vindfangfunksjon Ja
Hinderregistrering Ja
Automatisk reversering Ja
Push & Go justerbar
Betjening GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220, Programbryter DPS
Parameterinnstilling GEZEconnects (PC + Bluetooth), Serviceterminal ST 220
Standard samsvar DIN 18263-4, DIN 18650, EN 16005
Egnethet som branndør Ja
Bruk på røyk- og branndører (F-variant) Ja

Varianter og tilbehør

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00