Nøkkelbryter

Er det i det hele tatt fornuftig å bruke nøkkelbryter på automatiske dører? Ja, selvfølgelig! Hvis det for eksempel kun er visse personer som skal ha tilgang til området, så brukes nøkkelbryteren til berettiget døråpning. For berettiget døråpning utenfra kan det brukes hærverksikre nøkkelbrytere. Nøkkelbryter kombinert med programbryter sørger for at kun eieren av nøkkelen kan endre driftsmodus.