Løsninger

Visualisering av rømningsdører i redningsveier * Løsning for tilstands- og stedsvisualisering i GEZE Cockpit

Visualisation of emergency exit system secured escape doors
 • Visualisering og betjening av dører via GEZE Cockpit
 • Transparens og sikkerhet i bygningsdrift for Facility Manager
 • Komfortabel betjening via grafisk brukergrensesnitt
 • Stedsuavhengig styring av dørtilstander
 • Tidsstyrt automatisk frigivelse eller sikring av dører
 • Feilfunksjon kan oppdages hurtigere og utbedres
Vis mer
 • Ekstra tilleggsintegrerting i bygningsadministrasjonssystemer
 • Overvåking av automatiserte rømningsdører
Kontakt oss

Løsning for tilstands- og stedsvisualisering i GEZE Cockpit

Rømningsveisystemer (RWS) sørger i faresituasjoner for sikre rømnings- og redningsveier i bygningen. Forskriftene for bygningssikkerhet er svært strenge. En oversiktlig fremstilling av alle komponentene i et RWS er her spesielt viktig. Tilstander på rømningsdører blir visualisert via nettleserbaserte applikasjoner. Dørsentraler kan overvåkes og betjenes direkte – og dette er uavhengig av stedet. I tilfelle fare blir elektromekanisk låsing automatisk satt inn og rømningsveier frigis.

Bruksområder

 • Tilkobling til dørsentralene TZ 320, TZ 321, TZ 322
 • Anbefalt bruk av FTV 320 til rømningsdørlåsing
 • GEZE Cockpit og VISU eller VISU+
 • For en integrasjon er en IO 420 nødvendig per dørsentral

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00