Visualisering av rømningsdører i redningsveier

CAN-grensesnitt galvanisk isolert *

CAN-grensesnitt for tilkobling av GEZE drivteknologi (DCU 1,2,6,8) til en CAN-bus

Bruksområder

  • Automatikk

Kontakt

GEZE Norge +47 63 95 72 00