Kompakt elektrisk sluttstykke (A5-serie)

Liten - og svært funksjonell: GEZT kompakt elektrisk sluttstykke gjør ære på navnet og passer i enhver dørkarm med sine små dimensjoner. De egner seg optimalt til standarddører og er også godkjent for røykdører. Kompakt elektriske sluttstykker in konfigureres individuelt i samsvar med dine krav når det gjelder funksjonsprinsipp, opplåsingsspak, dørmelderkontakt og falleføring.