Intelligent bygningsstyring med smart teknologi - Det nye bygningsautomatiseringssystemet GEZE Cockpit: komfort, sikkerhet og effektivitet


Økt komfort i våre arbeids- og boligområder, oppnå effektiv, sikker og bærekraftig bygningsstyring: Med det nye GEZE Cockpit-bygningsautomatiseringssystemet kan automatiske systemkomponenter innenfor områder som dører, vinduer og sikkerhetsteknologi fra GEZE og andre produsenter knyttes sammen i nettverk, styres sentralt og overvåkes nøyaktig. BACnet, den mest utbredte kommunikasjonsstandarden innenfor bygningsautomatisering, sørger for interoperabilitet. GEZE Cockpit kan brukes som uavhengig bygningsautomatiseringssystem eller integreres i et overordnet bygningsstyringssystem.

Den nettleserbaserte applikasjonen for komplekse dørløsninger

GEZE Cockpit er særlig anbefalt for funksjonelle bygninger som selskaps- og konferanselokaler, sykehus, laboratorier, kontorbygninger eller kjøpesentre, der behovet for å styre og beskytte dører eller bygninger varierer avhengig av tid på dagen. Hvis for eksempel multifunksjonsdører drives med forskjellige driftstilstander ("alltid åpen", "automatisk", "butikkstengetid") i løpet av dagen og fungerer som rømningsvei om natten, gjør GEZE Cockpit-nettverket det mulig å overvåke og drive dørene og endre driftstilstanden eller tidsstyringsfunksjoner eksternt. Uønskede dørhendelser, alarmer og forstyrrelser kan lokaliseres raskt og uten problemer, og mottiltak kan iverksettes umiddelbart.

Foto: GEZE GmbH

Den riktige programvaren gjør det mulig å reagere lynraskt

Med GEZE Cockpit kan opptil 62 GEZE-produkter knyttes sammen i nettverk – sving- og skyvedørsystemer, rømningsveier og nødutganger, vinduer og vindusgrupper, elektriske dørlåser og motorlåser. Midtpunktet i GEZE-nettverket er BACnet-kontrolleren, som kan installeres sammen med de ulike GEZE-programvarepakkene. Konfigurasjonsprogramvaren GEZE Cockpit BASIC er forhåndsinstallert med tanke på integrasjon av systemet i et overordnet bygningsstyringssystem. I tillegg til grunnleggende innstillinger (f.eks. nettverksinnstillinger, brukeradministrasjon, enhets- og bygningskonfigurasjon, datavern) sikrer grunnpakken at alle tilkoblede dører og vinduer kan kontrolleres og vises på deres nøyaktige plassering i bygningen.

Med programvarepakkene GEZE Cockpit VISU og GEZE Cockpit VISU+ kan GEZE Cockpit brukes som et uavhengig bygningsautomatiseringssystem.

Med GEZE Cockpit VISU-pakken kan den aktuelle situasjonen og funksjonaliteten til dører og vinduer registreres på et blunk i et grafisk grensesnitt. På den måten kan forholdene endres med et knappetrykk. Ved å bruke såkalte scener kan flere enheter drives samtidig – enten med et knappetrykk eller tidsstyrt.

Med pakken GEZE Cockpit VISU+ kan brukerne konfigurere individuelle overvåkningsfunksjoner og alarmer, som de kan bli informert om på e-post: "E-posttjenesten" sikrer at alle dører og vinduer kan overvåkes uten visuell inspeksjon. Dette er en stor fordel for anleggsledere og sikkerhetspersonell – de blir umiddelbart informert om endringer av situasjonen, alarmer eller feil i et område og kan reagere med det samme. Dette kan for eksempel gjelde hvis nødknappen på en rømningsdør aktiveres i et et kjøpesenter, en dør åpnes av en uautorisert person på et omsorgssenter om natten eller en dør i en offentlig bygning ikke låses etter stengetid om kvelden.

Programvareapplikasjonene i GEZE Cockpit er nettleserbaserte, slik at informasjonen kan nås via alle enheter med en IP-adresse – enten en datamaskin, et nettbrett eller en smarttelefon. Datautveksling mellom GEZE Cockpit og de integrerte dørene og vinduene utføres via IO 420 BACnet-grensesnittmodulen.