Brigitte Vöster-Alber har sittet ved roret i GEZE GmbH i 50 år - Mot og fremsynthet er avgjørende for selskapets suksess


Den 1. juli 2018 feirer Brigitte Vöster-Alber, administrerende direktør i GEZE GmbH, sitt 50-årsjubileum i selskapet. Siden 1968 har hun sittet ved roret i selskapet som har rundt 3000 ansatte over hele verden og er en ledende leverandør av vindus-, dør- og sikkerhetsteknologi, automatiske dørsystemer og bygningsautomatisering. Hun har alltid hatt blikket rettet mot fremtiden og har aldri veket tilbake for å ta tøffe, men nødvendige beslutninger for selskapet, noe som har båret frukter.

50 år med lederskap = 50 år med fremgang
Brigitte Vöster-Alber tok over ledelsen av GEZE da hun bare var 24 år gammel, etter hennes bestefar Reinhold Vösters død i 1968. Siden da har hun styrket og kontinuerlig ekspandert selskapets strategi, produktsortiment og internasjonale virksomhet. I dag øker selskapet veksttakten med produksjonsanlegg i Kina, Spania og Serbia, 31 datterselskaper og tallrike salgsrepresentanter. Samtidig har forsknings- og utviklingssektoren ekspandert under hennes ledelse. I 2017 investerte GEZE 13 millioner euro i byggingen av et nytt toppmoderne utviklingssenter ved hovedkvarteret i Leonberg. Til sammen 28,8 millioner euro er investert her de siste årene, noe som viser hvilket engasjement denne forretningskvinnen har for både anlegget i Leonberg og kvalitetsstempelet “Made in Germany”. Selskapet fortsetter også å investere i utenlandske datterselskaper og etterstreber høyest mulige kvalitetsstandarder. GEZE er derfor en global aktør, men er samtidig et selskap som er gjennomsyret av tradisjoner, 100 % familieeid og derfor i stand til å vokse raskt for egen maskin.

Brigitte Vöster-Alber har vært administrerende direktør i GEZE GmbH siden 1968. Bilde: Karin Fiedler for GEZE GmbH


Mot betaler seg
I løpet av de siste 50 årene har Brigitte Vöster-Alber ikke veket tilbake for å ta vanskelige – og noen ganger upopulære – beslutninger. Et viktig vendepunkt var utskillelsen av den høyt elskede – men ikke lenger lønnsomme – skidivisjonen i 1980-årene. Dette frigjorde ny kapasitet som kunne brukes til å fokusere på moderne dør- og vindusløsninger og til å utvide eksportdivisjonen ytterligere. Åpenhet og mot til å ta i bruk nye metoder vises også i de siste utviklingstiltakene. Under Brigitte Vöster-Albers ledelse befinner selskapet seg i forkant når det gjelder intelligent bygningsteknologi, der man også tar hensyn til aktuelle trender, for eksempel integrering mot Internett. Sist, men ikke minst, kom selskapet uskadet ut av den finansielle og økonomiske krisen i 2008 under Brigitte Vöster-Albers ledelse. I 2009 investerte GEZE 29,6 millioner euro i ekspansjonsaktiviteter. “Et selskap kan oppnå et fantastisk potensial ved å være aktiv selv under problematiske perioder,” mener GEZEs administrerende direktør.

“Kvinner i næringslivet er fortsatt ikke synlige nok”
Da Brigitte Vöster-Alber ble utnevnt til administrerende direktør i GEZE, var det knapt noen kvinner i ledende posisjoner. “Jeg visste hva det innebar å ha eneansvar for familieforetaket etter min fars for tidlige død,” sier Vöster-Alber. “Jeg måtte finne min måte å hevde meg på i en mannsdominert verden.” Kvinner i næringslivet ble sett på som noe unormalt, men det er definitivt flere av dem i dag. Ifølge Brigitte Vöster-Alber er det fortsatt for få kvinner i styrerommet. Tradisjonelle verdier og klisjeer spiller også inn, for eksempel å balansere familien og karrieren. Hun har alltid prioritert dette i GEZE. Med 29 % er andelen kvinner i ledende posisjoner i GEZE eksepsjonelt høy og har i de siste årene økt med 50 %. Det er også mange kvinner blant selskapets yngre talenter, 23 % av selskapets traineer og studenter er kvinner.

Hedersbevisninger for sterkt engasjement
For Brigitte Vöster-Alber har entreprenørskap alltid vært nært knyttet til sosialt engasjement. Hun arvet denne holdningen fra bestefaren sin, bygde videre på den og ble i 2009 hedret med Forbundsrepublikkens fortjenesteorden. I 2013 – året da selskapet feiret sitt 150-årsjubileum – ble hun utnevnt til æresborger i Leonberg. En anerkjennelse som tidligere også hadde blitt hennes bestefar Reinhold Vöster til del. I 2016 hedret Konrad Adenauer-stiftelsen Brigitte Vöster-Alber med Preis Soziale Marktwirtschaft 2016 (prisen for sosial markedsøkonomi). “Hun er drivkraften bak familieselskapets mål og beskytter av selskapets verdier. Hun er også et utmerket eksempel på en bred gründervisjon og evne til innovasjon, og hun tar et stort ansvar for selskapets ansatte, samfunnet i sin helhet og miljøet,” sa juryen i sin uttalelse. I tillegg mottok hun delstaten Baden-Württembergs næringslivsmedalje i 2016. Den gis til mennesker og bedrifter som på en enestående måte har tjent næringslivet i Baden-Württemberg.

Når det gjelder samfunnet, ligger hjelpeprosjekter for barn, slik som den Stuttgart-baserte Olgäle-Stiftung für das kranke Kind e.V. (Olgäle-stiftelsen for syke barn) og hjelpeorganisasjonen Plan International, firebarnsmorens hjerte nær. Sponsing av aktiviteter relatert til kunst, kultur og idrett er også svært viktig. Som dyrevenn er Brigitte Vöster-Alber særlig interessert i ridesport, og faktisk ville hun helst ha studert veterinærmedisin. Hun feirer dagen med å tilbringe tid med hestene og hundene, noe som gir henne en viktig pause fra forretningslivet. Akkurat som hennes bestefar gjorde med hennes far, leder hun selskapet i et konstruktivt samarbeid med tre av sine fire barn (en av døtrene valgte å bli lege).