GEZE kvalitet

Konstant forbedring av de produkter og tjenester vi tilbyr er et av grunnprinsippene våre. Vi ønsker ikke kun å oppfylle kundenes forventning, vi vil overgå dem.

Våre produkter og tjenester må naturligvis oppfylle en rekke retningslinjer og normer som kreves av myndigheter, forbund og forsikring:

Automatisk dørteknikk:

DIN 18650, DIN 18263-4

Dørteknikk:

DIN EN 1154DIN EN 1155DIN EN 115

RWA (røyk- og brannventilasjon) og ventilasjonsteknikk

DIN EN 12101-2

Sikkerhetssystemer:

DIN EN 179, DIN EN 1125

Handikaptilpasset konstruksjon:

DIN 18024, DIN 18025

Produktene og systemløsningene våre lever naturligvis opp til disse standardene, for når det kommer til menneskers sikkerhet kan kvalitetskrav og kontroller aldri være strenge nok.

Produktene og systemløsningene våre er under permanent overvåking, både internt og eksternt. De har også forskjellige lisenser, sertifikater og kvalitetsstempler gjennom nasjonale og internasjonale institutter (f.eks. MPA Stuttgart)!

Vi er også medlemmer av ulike fagforbund og foreninger: