GEZE Umweltpolitik

Bærekraft hos GEZE

Hos GEZE har vi alltid hatt et langsiktig perspektiv. Som familieeid bedrift har det vært viktigere å sette fokus på varlige verdier enn kortsiktig gevinst. Vi sikrer fremtidig innovasjon ved å la medarbeidere utdanne og utvikle seg videre. Medarbeiderne er avgjørende for om bedriften skal lykkes på sikt; at vi skal kunne opprettholde arbeidsplasser og skape nye rundt i verden. Global virksomhet innebærer også globalt ansvar. Vi prioriterer økologisk forbedring av produkter og produksjon og ansvarlig bruk av naturressurser. En rekke sertifiseringer bekrefter at vi er på rett vei.

Hos GEZE betyr ansvar at vi løfter blikket og ser lenger enn vår egen bakhage. Vi har et omfattende sosialt engasjement og støtter en rekke aktiviteter som har som formål å gi enkeltpersoner og spesielle institusjoner langsiktige perspektiver.