Automatic swing door with escape and rescue route function.
Automatic swing door with escape and rescue route function.
Johannes Wesling hospital in Minden.
Johannes Wesling hospital in Minden.

Dørteknologi i klinikker

Johannes Wesling-klinikken er Tysklands største og nyeste i sitt slag. Etter et utkast fra Harald Klörges fra TKM Architekten fra Düsseldorf og en byggesum på 210 millioner euro oppsto en topp moderne ”Klinikk i det grønne” med et areal på 45 000 m², 3500 rom og 864 senger. Sykehuskomplekset tilbyr interdisiplinære og holistiske behandlingsmetoder, moderne utstyr og en pasientvennlig atmosfære med høy effektivitet. Kravet om å skape et konkurransedyktig sykehus, hvor pasientene, de besøkende og de ansatte alltid står i fokus, oppfylles blant annet ved bruk av materialer og byggeelementer av høy kvalitet. Fasadekonstruksjonen i glass og betong skaper en lys og innbydende atmosfære i inngangshallen, noe som også videreføres gjennom hele sykehuset.

Tilgjengelighet og sikkerhet for alle

GEZE har bidratt med å oppfylle de høye kravene i den nye bygningen med den nyeste innen dør-, vindus- og sikkerhetsteknologi.  I områder med seng- eller servicetransport, som f. eks. pasientadministrasjon som er et av sykehusets „hovedtrafikkområder“, i senter for mor og barn, i korridorene som fører til operasjonsstuene eller utganger til hager og gårdsplasser. Overalt ble det installert lydløse, elektrohydrauliske drivere av typen TSA 160 NT til helautomatisk åpning og lukking av dører. I spesielt tidskritiske situasjoner er dørene allerede åpne før ambulansen når frem. De åpnes og lukkes selvstendig - en spesiell fordel dersom hender allerede er desinfiserte eller dersom sykehuspersonellet ikke har flere ledige hender. Den berøringsfrie styringen skjer via en trykknapp som kan aktiveres med albuen og som åpner døren tidligere. For sikkerhets skyld sørger overvåking med sensorer for at området er tomt før døren lukkes igjen. Med åpningsautomatikken sørger svingdørdriveren TSA 160 NT for praktisk, adgang uten hindringer til sykehuskapellet. Den kan håndtere stor publikumstrafikk og lukker store og tunge dørblader stille og sikkert. TSA 160 NT oppfyller alle gjeldene sikkerhetsbestemmelser og er typegodkjent og sertifisert i henhold til DIN 18650.

Som et alternativ kan døren også stå åpen i vanlig drift. I senter for foreldre og barn og på sengepostene, hvor dørene også blir brukt som fluktveier og branndører, samtidig som de må kunne vise de flyktende fluktveien, sikres døren med en låseanordning som er forbundet med en brannalarm, noe som både er nyttig og nødvendig. I tilfelle brann utløser systemet automatisk den magnetiske holderen. Døren lukker seg slik at brann og røyk ikke kan spre seg. Dette ble gjort på sykehuset ved installering av en- og tofløyede røyk- og brannverndører, som også kan passeres uten hindringer, med dørlukkersystemet GEZE TS 5000 R-ISM med integrert røykdetektorsentral. I tilfelle brann reagerer røykdetektoren, og døren lukkes automatisk. Ellers kan døren fastholdes trinnløst mellom 80° og 130°, låseposisjonen kan dermed fortsatt passeres og sikrer størst mulig åpning av dørbladet i tilfelle fare. Med den integrerte reguleringen av lukkerekkefølgen er det til en hver tid sikret at begge dørbladene igjen lukkes forsvarlig etter passering – for eksempel av flyktende personer – og døren igjen oppfyller sin funksjon som branndør.

Svingdørdriveren TSA 160 NT F forsinker lukking av dørene også dersom varetransportsystemet trenger mer tid inntil den robotdrevne vognen er kjørt gjennom døren dersom det skulle oppstå en farlig situasjon.  

Forebyggende brannvern - en nødvendighet

Byggeteknologiens hurtige utvikling har medført høyere krav til forebyggende brannvern. Ettersom nesten 90 % av brannoffer dør av røykskader og en høy andel materielle skader skyldes brann, må spredning av røyk i flukt- og redningsveier forebygges. I fasadeområdene til sykehuset blir dette forebygget takket være en systemløsning fra GEZE: røyk- og brannventilasjonsanlegget RWA 110 E tandem leder røyken ut når den oppstår. Denne naturlige ventilasjonen utnytter termisk oppdrift - med forsyningsluftåpninger i nedre del av veggen, f. eks. gjennom dører og vinduer, mens lufteåpninger i den øvre delen av vegg- og takområdet sørger for at røyken trekkes bort fra områdene hvor folk befinner seg. Fasadeluftåpningene i RWA 110 E-systemet kommer i tandemutførelse, dvs. at begge de vertikale vindusprofilene ble utstyrt med elegante, elektroniske spindeldrivere. De sørger for at de tunge og store vindusbladene åpnes til den maksimale åpningsvidden på under 60 sekunder for å fjerne røyk og varme. Naturligvis kan de også anvendes til daglig ventilasjon.

Ved å kombinere TSA 160 NT Z invers skyvedørdriver som forsyningsluftåpning på fasadedørene, dvs. døren åpnes mot utsiden og sikrer en optimal røykfjerning som følge av den termiske oppdriften. Ved røyk- eller brannalarm åpnes dørene, og de forblir åpne til alarmen blir skrudd av og alt går tilbake til normalt på sykehuset. Denne spesifikke løsningen sikrer fri passasje og sikkerhet på samme tid: I den daglige sykehusdriften er det handikaptilpasset tilgang til hager og bakgårdområder, ved røyk- og brannutvikling blir dørene åpnet og holdes åpne.

Fri adgang til fluktveiene

Rednings- og fluktveisløsninger er kun sikre når de er tilpasset lokale forhold, og i nødsfall handler det om å kunne forlate en bygning i rekordfart. Dørsentralen TZ 220 N er beregnet til sikring av fluktdører. Utstyrt med nødknapp og nøkkelkontakt har det blitt utviklet en skreddersydd løsning til sykehusets spesielle krav. Dørsentralen gjør det mulig for dem med tillatelse til å gå gjennom en dør, men i nødsfall brukes døren som flukt- og redningsvei og holdes åpen for alle. Dette skyldes den store, brukervennlige knappen som kan utløses når som helst og av hvem som helst; også i panikksituasjoner kan den raskt og sikkert aktiveres. Manipulasjon er nærmest utelukket ved en sabotasje- og feilalarm. Den systematiske karakteren og den bærekraftige tilnærmingen til GEZE sikkerhetsløsninger uttrykker mulighet for utvidelse av svingdørdrivere, brannvernanordninger og adgangskontrollsystemer. Dette ble realisert i pasientadministrasjonen: TSA 160 NT F invers ble forbundet med TZ 220 dørsentraler. Ytterligere ble den utvidet med en brannalarmanlegg. I foreldre og barn-senteret ble denne komplekse løsningen komplettert med et adgangskontrollsystem som regulerer og dokumenterer personer innenfor en fast tidsramme. I hele sykehuskomplekset ble det i alt installert 275 automatiske drivere av typen TSA 160 NT og ulike dørløsninger.

Den samlende designet til GEZEs dørlukkere understreker enkelheten i klinikkens arkitektur uten å bryte det optiske bildet. I administrasjonsområdet, mottaket, diagnoseavdelingen, desinfeksjonsseksjonen og auditoriet i utdannelsessykehuset, som er knyttet til den medisinske høyskolen i Hannover, har GEZE montert rundt 400 en- og tofløyede rørramme-, tre- og stålplatedører med ovenpåliggende dørlukkere med festeanordninger, T-Stopp glideskinne eller friløpsfunksjon. Til sammen ble det installert rundt 750 dørlukkere fra den populære TS 5000-serien.

T-Stopp glideskinne med integrert åpningsbegrensing gjør stygge og farlige dørstoppere overflødige. Det er ikke lenger fare for å snuble mellom dørblad og stopper. T-Stopp sørger dermed for høyere sikkerhet, økt romestetikk og bedre hygiene, da hele gulvarealet kan vaskes grundigere uten dørstopp. Med den såkalte friløpsfunksjonen ”Freeswing” er det mulig å passere døren uten form for motstand i åpnings- og lukkeretningen etter at døren har blitt åpnet en gang, f. eks. om morgenen. Med den elektrohydrauliske låseenheten skjer det en sikker automatisk lukking av døren i tilfelle brann.

Minden sykehus er blitt et ultramoderne sykehus hvor dør-, vindus- og sikkerhetsteknologien er et banebrytende eksempel.