GEZE - overhead door closers with guide rail. Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT
GEZE - overhead door closers with guide rail, Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT
GEZE - door closer TS 3000 V, Hôpital d'Orsay, Paris
TS 3000 V
GEZE - Powerdrive HT,Hôpital d'Orsay, Paris
Powerdrive HT

GEZE hermetisk lukkede dører holder bakteriene ute

Arkitektbyrå: Paillard Polizza, Paris

Samtidig med renoveringen av Hôpital d’Orsay bygde man om sykehusets akutt- og administrasjonsavdelinger

Spesielt ble det lagt vekt på renoveringen av operasjonsstuene. For å oppfylle moderne standarder, er det spesielt viktig å hindre bakteriespredning.

De nye hermetisk lukkede dørene fra GEZE, drevet av Powerdrive HT*, har en spesielt god luftsperre som er spesielt egnet på rene områder. Bestående av to hovedelementer, dørblad og driver, er Powerdrive HT utviklet for sykehus, pleieenheter, laboratorier og farmasøytiske områder. Dørbladet av rustfritt stål er utstyrt med en spesiell tetting og trykkes på dørrammen. Dette fungerer både ved over- og undertrykk. Driverdekselet har en spesiell form slik at det ikke samler seg støv. I tillegg ble det brukt ulike GEZE TS 3000 V med ovenpåliggende dørlukker.