Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
Roof escape door in the Lutheran Church tower, Wittenberg
Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church
Detail view: GEZE MLS motor lock on roof escape door in the Lutheran Church

Moderne RWA-løsninger i historisk arkitektur

Dører i fredede bygninger skal oppfylle de samme sikkerhets- og kontrollkravene som dører i nye bygninger. Den lutherske kirken i Wittenberg ble bygget mellom 1490 og 1510 og er et godt eksempel på hvordan røyk- og varmeuttrekkskomponenter kan kombineres med lås- og dørteknologi i historiske og fredede bygninger.

Ved renoveringen av kirketårnet var målet å holde trappeoppgangen fri for røyk i tilfelle brann, slik at flukt- og redningsveiene kunne benyttes uten problemer. I tillegg til dette må døren kunne beskytte mot innbrudd utenfra, og taket må kunne stenges av i henhold til forsikringsmessige krav. Misbruk skal meldes til et dertil egnet anlegg. Kombinasjonen av RWA-komponenter med topp moderne lås- og dørteknologi fra GEZE lever opp til disse kravene.

For å sikre at røyk- og varmeventilasjonen fungerer som den skal, kreves det alltid tilstrekkelig dimensjonerte fakter for inntak og uttak. Via luftinntak i den nederste delen av bygningen strømmer det kald luft inn, slik at den tilstedeværende røyken – som følge av den termiske oppdriften – kan stige opp og strømme ut av luftuttaket i den øverste delen av rommet eller bygningen. Døren som fører ut på taket av det vindusløse tårnet tjener som luftuttak. I tilfelle brann åpnes den utover og kan også brukes som rømningsvei. Dørlåsingen skjer med den selvlåsende motorlåsen GEZE MLS som alltid kan åpnes manuelt takket være en panikkfunksjon og dermed også oppfyller kravet som fluktdør. Alarmutløsningen skjer via røykdetektor eller via manuelle utløserelementer. Ved en alarm aktiverer RWA-sentralen inntaks- og uttrekksåpningene. Motorlåsen låser opp døren på mindre en ett sekund etter at alarmen har gått og sikrer at døren kan åpnes. Samtidig sendes en melding til innbruddsannlegget om at døren ikke lenger er låst.

Takket være kombinasjonen av en GEZE RWA-sentral med GEZE motorlås GEZE MLS og en motsatt montert dørlukker GEZE TS 5000, kan de individuelle kravene til denne historiske bygningen oppfylles. Dette betyr et raskere røyk og varmeuttrekk og en sikrere fluktvei.