GEZE Systemlösungen - Individuelle GEZE SecuLogic Zutrittskontrolle

”Sikkerhetstjenesten” – passer alltid og kan alltid utvides

GEZE systemløsninger

GEZE SecuLogic adgangskontrollsystem tilpasser seg skritt for skritt til sikkerhetskonseptets størrelse og krav. GEZE har alltid et passende system!

Systemløsninger

Basic-Line

Individual-Line

Adgang via nettverk

*

Antall lesere

1

*

Alarm / dørovervåking

*

Tidsstyring og planlegging

*

Antall brukere

20

*

Maks. antall dørenheter

1

*

    ja       nei    *  individuell