Sikkerhet fremfor alt

Sikkerhetssystemer for offentlige bygninger

Enten det gjelder sykehus, skoler eller diskotek hvor tusenvis av mennesker samles, er sikkerhetssystemer uunnværlige for bygningssikkerheten og for person- og brannbeskyttelse.

Samspillet mellom de ulike GEZE systemkomponentene som f.eks. automatiske døråpnere , dørlukkere, motorlåser, nødåpnere, brann- og røykdetektoranlegg eller adgangskontrollsystemer med dørsentralen TZ 320 utgjør "hjernen" i GEZE SecuLogic rømningsveisystemrømningsveissystem. Det oppfyller alle krav til en moderne, pålitelig og designorientert systemløsning. GEZE SecuLogic rømningsveisystemrømningsveissystem oppfyller EltVTR.

Som en nettbasert ”alt-i-ett” systemløsning med alle dørkomponenter oppfyller GEZE SecuLogic adgangskontrollsystem alle krav til moderne adgangskontroll. GEZE tilbyr systemet med biometrisk eller kortbasert identifiseringsmodus. 

Forsikringsteknisk låsing, pålitelig innbrudds beskyttelse, rask åpning i nødstilfelle og kontrollert adgang er styrkene til GEZE selvlåsende panikklåser. Individuelle sikkerhetskonsepter gir optimale løsninger.