GEZE RWA retten Leben - Notstromsteuerzentralen für Rauch- und Wärmeabzugsanlagen

Sentral enhet for styring av enkeltkomponenter

GEZE nødstrømsentraler

RWA BUS-sentral MB Z300 er det nye nødstrømsentralen for røyk- og varmeuttrekksanlegg. MBZ 300 sørger for forsyning, koordinering og overvåking av alle tilkoblede åpningssystemer og -komponenter. Den tilbyr høy bruks- og servicevennlighet.

RWA nødstrømsentral E260 N er en nødstrømsentral som alle komponentene er koblet til og som styrer komponentene og forsyner dem med strøm. I tilfelle brann skjer aktiveringen gjennom betjening av automatiske røykdetektorer, manuelle TWA-knapper eller eksterne alarmenheter. En aktivering forårsaker åpning eller lukking av RWA-systemet (motorene), alt ettersom sentralens konfigurasjon. Via ventilasjonsknapper kan motorene til vinduene og røykventilasjonsanordninger styre den normale ventilasjonen. RWA-funksjonen er overordnet ventilasjonsfunksjonen.