Optimalt samspill av frisk luft og erstatningsluft

GEZE forsyningsluftsystemer

For sikker funksjon av det naturlige røyk- og varmeuttrekket kreves det rikelig med godt dimensjonert tilluft. I nedre del av bygningen strømmer det kald luft inn, slik at all eksisterende røyk – på grunn av den termiske oppdriften – stiger opp og ut gjennom avtrekksområdet i den øverste delen av bygningen. For samspillet mellom den friske luften og erstatningsluften tilbyr GEZE flere komplette systemer som er tilpasset.