MSW SmartGuide


Med SmartGuide teknologi kan alle MSW-varianter realiseres uten å måtte redusere gjennomgangskomforten. Den "smarte" vognen gjør at hver enkelt fløy går i ønsket retning. Dette gjør det mulig å realisere parkering med forskjøvet plassering eller flere parkeringer i rekke - også på anlegg uten hengslet endefløy.

Siden SmartGuide løpevognen er kompatibel med alle GEZE MSW-fløyvariantene, er det tilstrekkelig med ett enkelt løpeskinnesystem.


Produktegenskaper:

  • Nye muligheter for utforming av anlegget
  • Ingen hengslede fløyer: Alle fløyene kan skyves inn i parkeringsrommet
  • Det gir mulighet for et helt åpent inngangsområde, f.eks. i en butikk
  • Nøyaktig tilpasning med løpeskinnemoduler
  • Enkel betjening uansett hvor høyt anlegget er
  • Integrert utløser initierer bytte av føringsrulle automatisk
  • Enkel montering
  • Åpen utforming