GEZE SecuLogic Gebäudetechnik-Managementsystem

En verden satt i system

GEZE SecuLogic styringssystem for bygningsteknologi

GEZE SecuLogic tilbyr styringssystemer for bygningsteknologi, som oppfyller de høye kravene som stilles til bygninger med spesielle sikkerhetsbehov. Med SecuLogic kan GEZE systemløsninger innen områdene dør-, vindu- og sikkerhetsteknologi integreres i bygningens sikkerhets- og kontrollsystem. Som sentralt styrings- og visualiseringssystem overvåker SecuLogic ulike automatiseringskomponenter innen bygningsteknologi og etablerer sikkerhet via mange ulike nettverksmuligheter. Ett system overtar samtidig overvåkingen av

Produktegenskaper

 • Enkel orientering: Intuitiv betjening og oversikt over all viktig informasjon gjennom en 3D-visning av hele bygningen.
 • Klart systemspråk: Systemet kontrollerer alle dører (også mekaniske dører) og viser tydelig om en dør er åpen eller lukket.
 • Klare, strukturerte betjeningselementer (impulsbryter) gjør det mulig å åpne dører under rømning samt stenge dem dersom det oppdages røyk.
 • Systemfeil blir tydelig vist: Ikke nødvendig å kontakt spesialister ved feil.
 • Regelmessige kontroller for feilregistrering og retting via overvåking med det virtuelle visnings- og betjeningspanelet VAT 220 SN.

Overvåking med det virtuelle visnings-/betjeningspanelet VAT 220 SN

 • Enkel idriftsettelse i BUS-system takket være Plug&Play
 • Grensesnitt til andre styringssystemer via OPC
 • Enkelt å forstå takket være enkel og klar grafikk
 • Enkelt å betjene takket være bruk av samme symboler på skjermen som på betjeningselementene på tilkoblede dører og vinduer.
 • Integrering av mekaniske og automatiske dører i kontrollmiljøet
 • Bedre oversikt via 3D-visning på skjerm