GEZE TSA 160 NT F-IS - Feststellvorrichtungen für 2-flügelige Türen

Dørholdeanordninger for en-fløyede dører

En dørholdeanordning er en del av et dørholdeanlegg. Samspillet mellom en mekanisk utløser, en brannalarm og en strømforsyning utgjør et dørholdeanlegg.

I branntilfelle skal brann- og røykbeskyttelsesdører lukkes automatisk. I Tyskland krever dørholdeanlegg på brann- og røykbeskyttelsesdører en generell byggeteknologisk godkjennelse fra DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).