GEZE TS 5000 R-ISM - Feststellanlagen für 2-flügelige Türen

Dørholdeanlegg for to-fløyede dører

Et dørholdeanlegg er en mekanisme som holder branndører åpne ved hjelp av en elektrisk anordning. Dørene kan derfor holdes i åpen stilling helt til de enten utløses manuelt eller i branntilfelle via røykdetektoren og døren lukker seg

Et dørholdeanlegg består av

  • En utløsermekanisme (behandler brannalarmens signaler)
  • Brannalarm
  • Dørholdeanordning (dørlukker med elektr. dørhold eller holdemagnet)
  • Strømforsyning

I branntilfelle skal brann- og røykbeskyttelsesdører lukkes automatisk. I Tyskland krever dørholdeanlegg på brann- og røykbeskyttelsesdører en generell byggeteknologisk godkjennelse fra DIBt (Deutsches Institut für Bautechnik).