GEZE TSA - Automatische Drehtürsysteme

TSA-serien for slagdører

TSA-automatikk for slagdører overbeviser gjennom sikker funksjon og enkelt design. Små og lette samt store og tunge dørblader åpnes og lukkes sikkert og pålitelig. Systemet håndterer høy persontrafikk på en lett måte.

Slagdørsystemer

TSA 160 NT /
TSA 160 NT-F

TSA 160 NT-IS /
TSA 160 NT F-IS

TSA 160 NT Invers

TSA 160 NT EN7

Byggehøyde [mm]

100

100

100

100

Maks. dørvekt [kg]

250

250

250

310

Maks. dørbredde [mm]

1400

1400

1400

1600

Branngodkjent

  /  

  /  

 

 *

1 – fløyet dør / 2 – fløyet dør

1 - fløyet

2 - fløyet

1 and 2 - fløyet

1 og 2 - fløyet

Integrert koordinering

 

 

 

 

Glideskinne og/eller arm

Glideskinne og arm

Glideskinne, arm / arm

Glideskinne og arm

Glideskinne og arm

     ja      nei      valgfri