Downloads

Downloads

Vår sterkeste drivkraft: Døråpneren GEZE Powerturn

Dett er et sterkt eksempel på "universal design" - made in Germany: Den automatiske slagdøråpneren Powerturn  åpner store og tunge dører med inntil 600 kg dørbladvekt sikkert og pålitelig. For branndører inntil 600 kg er "den kraftige" fra GEZE også en god løsning. Som en ekte lagspilleren , kan Powerturn integreres fleksibelt i forskjellige typer systemer; tilpasset og produktovergripende.

Døråpnersystemer

Powerturn
1-flg. / 2-flg.

Powerturn F /
Powerturn F-IS

Powerturn F/R  Powerturn F/R-IS

Powerturn
IS/TS

Høyde motor [mm]

70

70

70

70

Bredde motor [mm]

720

720

720

-

Dybde motor [mm]

130

130

130

130

Maks. fløyvekt (1 blad) [kg]

600 kg

600 kg

600 kg

600 kg

Maks. fløyvekt (1 blad) Bruk til branndører [kg]

600 kg

600 kg

600 kg

600 kg

Båndmål (min.-maks) 2-blad, arm

1.600 – 3.200 mm

1.600 – 3.200 mm

1.600 – 3.200 mm

1.270 - 3.200 mm

Båndmål (min.-maks) 2-blad, glideskinne

1.600 - 3.200 mm

1.600 - 3.200 mm

1.600 - 3.200 mm

1.380 - 3.000 mm

Dørblad bredde (min. maks.)

800 - 1.600 mm

800 - 1.600 mm

800 - 1.600 mm

470 - 1.600 mm

F-godkjenning

nei

ja

ja

-

Mekanisk
lukkesekvensregulering

nei

nei / ja

nei / ja

ja

Glideskinne
og/eller dørarm

Glideskinne, dørarm

Glideskinne, dørarm

Glideskinne, dørarm

Glideskinne, dørarm

Smart swing funksjon

ja

ja

ja

ja