Slimdrive SL NT / SL NT-FR

GEZE Slimdrive SL NT / SL NT-FR


Stor kraft bak lys letthet – med sin byggehøyde på 7 cm kan den nye Slimdrive SL NT nesten usynlig integreres i fasaden og brukes på dørvekter opp til 125 kg pr. dørblad. Det nye automatiske skyvedørssystemet er ideelt – spesielt for glassfasader.


Produktegenskaper

 • Ny løpeskinne forenkler monteringen direkte på vegg, fasade eller på støttebjelker
 • Enkel idriftsettelse, vedlikehold og dørovervåking via serviceterminalen ST220 eller en datamaskin med GEZEconnects eller Bluetooth (se serviceverktøy)
 • Enkel montering og vedlikehold gjennom modulær oppbygging og rullevogner som er tilgjengelige fra front.
 • SL NT-FR: for sikker rømning gjennom nødutganger med slitesterk tomotorteknologi
 • Intelligent digital styring (kategori 2 i henhold til DIN EN 954-1):
  • Selvlærende
  • Dynamisk tilpasning av åpningstiden for gjennomgangstrafikk for optimal komfort
  • Kompatibel og integreres i byggteknologiske styringssystemer via CAN-bus
  • Uavhengig feilregistrering og feillogg
  • Innstillingsmuligheter for alle dørens parametere
  • Integrert kortslutningssikker spenningsforsyning for alle betjenings- og styreelementer
  • Alle funksjoner integrert i en enhet, ingen ytterligere moduler nødvendig
 • Svært stillegående likestrømsåpner med slitesterk og vedlikeholdsfri motor
 • Ekstra batteri for fullt funksjonell drift ved strømbrudd (tidsmessig begrenset gjennom batterikapasiteten) og påfølgende programmerbar nødfunksjon
 • Robust strømforsyning med integrert hovedbryter og sikring
 • Sertifisert i henhold til DIN 1865
 • Kan kombineres med GEZE SecuLogic Rømningssystem, adgangskontrollsystem, byggteknologisk styringssystem og RWA brannventilasjonssystemer

Tilbehør

Skyvedørssystemer

SL NT

SL NT-FR

Antall dørblader 1 / 2 / 4

  /   /  

  /   /  

Nødutganger

 

 

Mål (H/D) [mm]

70 / 90

70 / 90

Åpningsbredde [mm]

en - fløyet

To - fløyet


700 - 3000
900 - 3000


700 - 3000
900 - 3000

Maks. dørvekt [kg]

En - fløyet/

To - fløyet/pr. dørblad 


125
125


125
125

     ja      nei       valgfri