Downloads

Downloads

GEZE Sikkerhetssensor GC 342

GEZE GC 342 for sikring av automatiske slagdører iht. DIN 18650 / EN 16005

GEZE GC 342 er en "dørbladmontert" Sikkerhetssensorsom sikrer slagdører på en bredde opp til 1.600 mm iht. normen. Funksonsprinsippet bygger på aktiv infrarød laserteknologi og optisk triangulering. GC 342 foretrekkes ved brede dører, vanskelige gulvbelegg (f.eks. rene strimmelmatter, metallskinner, mørke og absorberende gulv) og særlig ved dører med gjennomgående vertikale bøylehåndtak.

Det tettmaskede deteksjonsfeltet registrerer hele dørens bredde og gir ekstra beskyttelse av hoved- og sidelukkekantene. Videre har sensoren bakgrunnseliminering som gjør at også dører som åpner inn mot vegger kan sikres på en god måte. Sensoren registrerer automatisk omgivelsene via en igangkjøringsprosedyre. Sikring av all GEZE slagdørsautomatikk for dørbladbredder inntil 1 600 mm oppnås med bare ett sensorsystem. GC 342 gir ikke bare fordeler ved montering og idriftssetting - med DIP-bryteren kan du betjene innstillinger som grensesnittets stilling, omgivelser, gulvtype og sikring av sidelukkekantene.

Produktegenskaper:

  • Utblending av objekter og vegg i nærheten av hele døråpningen
  • Optimal sikring av døren i hele dørbredden - sikringsfeltet på hovedlukkekanten utvider seg automatisk etter dørvinkelen.
  • Integrert avsikring av sidelukkekanten på begge sider av døren.
  • Automatisk oppstart av systemet via en knapp
  • Sikring også ved vanskelige gulvforhold (f.eks. ren strimmelmatte, metallskinner, mørke og absorberende gulv, blanke og våte fliser, gitterrister)
  • Små innpakngingsmål gjør lagring og transport enkel

Mer informasjon om produktene og hvordan du kan bestille dem finner du i produktbrosjyren GEZE Styreelementer og sensorer.